Register držiteľov certifikátov pre zhotovovanie vyhradených stavieb

Register držiteľov certifikátov pre zhotovovanie vyhradených stavieb

Druhá stavebná s.r.o. – organizačná zložka

Vyhradená stavba Reg. číslo Dátum 1. vystavenia certifikátu Certifikácia platná do
cesty CE65663C 25.8.2023 25.8.2028
budovy CE65464D 25.8.2023 25.8.2028
tunely CE88799A 25.8.2023 25.8.2028
mosty CE88877T 25.8.2023 25.8.2028

 

Piata stavebná s.r.o.

Vyhradená stavba Reg. číslo Dátum 1. vystavenia certifikátu Certifikácia platná do
cesty CE65663C 25.8.2023 25.8.2028
budovy CE65464D 25.8.2023 25.8.2028
tunely CE88799A 25.8.2023 25.8.2028
mosty CE88877T 25.8.2023 25.8.2028

 

Prvá stavebná s.r.o.

Vyhradená stavba Reg. číslo Dátum 1. vystavenia certifikátu Certifikácia platná do
cesty CE65663C 25.8.2023 25.8.2028
budovy CE65464D 25.8.2023 25.8.2028
tunely CE88799A 25.8.2023 25.8.2028
mosty CE88877T 25.8.2023 25.8.2028

 

Šiesta stavebná s.r.o. – organizačná zložka

Vyhradená stavba Reg. číslo Dátum 1. vystavenia certifikátu Certifikácia platná do
cesty CE65663C 25.8.2023 25.8.2028
budovy CE65464D 25.8.2023 25.8.2028
tunely CE88799A 25.8.2023 25.8.2028

Štvrtá stavebná s.r.o.

Vyhradená stavba Reg. číslo Dátum 1. vystavenia certifikátu Certifikácia platná do
cesty CE65663C 12.8.2023 12.8.2028
budovy CE65464D 12.8.2023 12.8.2028
tunely CE88799A 12.8.2023 12.8.2028

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.