Národný portál certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb

Informácie pre
certifikačné orgány

Construction of the subway

Stiahnuť národný dokument

Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3)

Hlavné ciele certifikácie

Vyhradené stavby sú technologicky náročné budovy a inžinierske stavby alebo konštrukčne neobvyklé stavby, ktoré z hľadiska rozsahu a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladú zvýšené nároky na organizovanie výstavby a koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie.

Z dôvodu, aby zhotovovanie vyhradených stavieb mohli bezpečne a kvalitne vykonávať len takí zhotovitelia stavieb, ktorí spĺňajú špecifikované kvalifikačné požiadavky a súčasne uplatňujú pri svojej činnosti správne manažérske systémy, boli navrhnuté schémy pre posudzovanie zhody s týmito požiadavkami.

Cieľom certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb je potvrdenie spôsobilosti zhotovovať vyhradenú stavbu v súlade s požiadavkami na jej spôsobilosť plniť jej účel počas plánovanej doby životnosti.

 

View of the highest skyscraper in Slovakia across the Apollo bridge in Bratislava

Časté otázky

Lorem ipsum dolor consectetur adipiscing tempor incididunt labore dolore magna aliqua. Sed augue lacus viverra vitae congue consequat felis non curabitur gravida arcu tortor. 

Lorem ipsum dolor consectetur adipiscing tempor incididunt labore dolore magna aliqua. Sed augue lacus viverra vitae congue consequat felis non curabitur gravida arcu tortor. Rhoncus urna neque viverra justo diam quis enim lobortis scelerisque fermentum faucibus.

Lorem ipsum dolor consectetur adipiscing tempor incididunt labore dolore magna aliqua. Sed augue lacus viverra vitae congue consequat felis non curabitur gravida arcu tortor. Rhoncus urna neque viverra justo diam quis enim lobortis scelerisque fermentum faucibus.

Lorem ipsum dolor consectetur adipiscing tempor incididunt labore dolore magna aliqua. Sed augue lacus viverra vitae congue consequat felis non curabitur gravida arcu tortor. Rhoncus urna neque viverra justo diam quis enim lobortis scelerisque fermentum faucibus.

Lorem ipsum dolor consectetur adipiscing tempor incididunt labore dolore magna aliqua. Sed augue lacus viverra vitae congue consequat felis non curabitur gravida arcu tortor. Rhoncus urna neque viverra justo diam quis enim lobortis scelerisque fermentum faucibus.

Lorem ipsum dolor consectetur adipiscing tempor incididunt labore dolore magna aliqua. Sed augue lacus viverra vitae congue consequat felis non curabitur gravida arcu tortor. Rhoncus urna neque viverra justo diam quis enim lobortis scelerisque fermentum faucibus.

Školenia

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.