Register akreditovaných certifikačných orgánov

Názov certifikačného orgánu
Dátum udelenia
Dátum platnosti

Akreditačná služba Slovenska

Akreditačný ústav technický

Akresol s.r.o.

Fatra – akreditačná organizácia

Komora akreditačných subjektov

Rediremex a.s.

Stantex a.s.

Stiahnuť dokument

Národný dokument Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva Rev. (3) stiahnete prostredníctvom linku, ktorý vám zašleme na váš email po vyplnení a odoslaní formulára nižšie.